PRIVACYVERKLARING AUDAX LOGISTIEK B.V.

 

Audax Logistiek B.V. (hierna: Audax Logistiek) biedt maatwerkoplossingen gebaseerd op beproefde standaarden uit de markt.
Wij koppelen onze back-end oplossingen aan uw bestaande of nog in te richten front-end.
Wij slaan uw producten op, verwerken uw webshop orders, verpakken ze en regelen de verzending.
We werken met flexibele cut-off tijden. Daarnaast ontzorgen wij u bij een eventuele retourverwerking.

Audax Logistiek respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

 

Algemeen

Audax Logistiek verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante privacy wet- en regelgeving.

Opdrachtgever

De door u versterkte gegevens zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en) en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

De gegevens die wij van u hebben zijn

NAW, telefoonnummers, e-mailadressen, BTW-nummer, KvK-nummer, bankgegevens, omzet/afzet producten en artikelgegevens.

Doel van de verwerking

Uitzet/Verzenden/Retourneren van artikelen, contact zoals bezoek/bellen/e-mail/factureren.

Consument

De door onze opdrachtgever aangeleverde gegevens zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst(en) en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

 

De gegevens die wij van u hebben zijn

NAW, abonnementsgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen.

Doel van de verwerking
Producten leveren via post

Derden die uw gegevens ontvangen

TNT Post, SANDD, DHL, B2C Europe ontvangen uw NAW gegevens om het pakket bij u te kunnen afleveren.

Website bezoekers/gebruikers

Audax Logistiek verzamelt gegevens over de gebruikers van haar website, zoals browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Deze informatie wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website.

Daarnaast verzamelt Audax Logistiek slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door deze personen zelf door het versturen van een e-mail naar de e-mailadres(sen) die bij de contactinformatie op de website (www.audaxlogistiek.nl) staan.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren door Audax Logistiek of door een met Audax Logistiek gelieerde onderneming.

 

De gegevens die wij van u hebben zijn

Browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres.

E-mailadres, naam, indien u gebruik maakt van het contactformulier.

Doel van de verwerking
Inzicht krijgen in het gebruik van de website.
Reageren op door u gevraagde zaken via het contactformulier op de website.

Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt Audax Logistiek gebruik van functionele en analytische cookies: kleine tekstbestanden die – enkel na akkoord – worden opgeslagen in de browser van de bezoeker. Met deze cookies verzamelt Audax Logistiek samengevoegde gegevens van bezoekers die de webmasters kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren. De browser van een bezoeker is ook zo in te stellen dat er tijdens het bezoek aan onze website geen cookies worden geplaatst.

Google Analytics
Audax Logistiek gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Google kan informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Hyperlinks
Deze website bevat links naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is en die ook niet per definitie door Audax Logistiek worden beheerd, gemaakt, dan wel onderhouden. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites van derden of voor schade, direct of indirect, die kan ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Audax Logistiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren standaard de volgende bewaartermijn voor door u ingevulde contactinformatie:
Tot 7 jaar na het laatste contact.

 

Beveiliging
Audax Logistiek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Audax Logistiek toegang hebben tot deze gegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Audax Logistiek hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Gebruik van e-mail
Het is van belang ervan bewust te zijn dat het gebruik van e-mail maar tot op zekere hoogte te beveiligen is en alleen wanneer de juiste encryptie methoden worden gebruikt.

Rechten uitoefenen

Op basis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal privacy rechten. Deze worden onderstaand opgesomd en kort toegelicht:

  • Recht op inzage

U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegeven wij van u verwerken.

  • Recht op rectificatie

Als blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

  • Recht op vergetelheid

U kunt aan ons vragen om uw gegevens te wissen.

  • Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorgeven aan een derde. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

  • Recht op bezwaar en op beperking

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt uw verzoek richten aan Audax Logistiek B.V. De contactgegevens treft u onderstaand aan. Uw verzoek wordt in beginsel binnen vier weken behandeld, waarbij wij de maximaal wettelijke termijnen hanteren.

 

Contactgegevens:

Audax Logistiek B.V.

KvK-nummer: 18014815

Burgemeester Krollaan 14

5126 PT Gilze

Telefoonnummer: 088-1339711

E-mailadres: privacy@audax.nl

Contactpersoon: de heer R. Boussen

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u uiteraard graag verder. U heeft echter ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Audax Logistiek behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Door gebruik te maken van de website, stemt u in met de voorwaarden zoals door Audax Logistiek weergegeven.

Disclaimer
De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan niet beschouwd worden als persoonlijk of professioneel advies. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag gelegd. Desalniettemin kan Audax Logistiek niet altijd garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is. Gebruik van de informatie of de site gebeurt dan ook op eigen risico. De informatie op de website is beschermd en kan alleen aangewend worden voor persoonlijke doeleinden en niet voor andere, in het bijzonder niet voor commerciële doeleinden.

Versie: juni 2020